Individual Elements

←3P23
3P25→

3P24

Elements Used in 3P24
  1. 3p21  3P24d
  2. 3p13s  3P24d

Si aliquem imaginamur lætitia afficere rem quam odio habemus, odio etiam erga eum afficiemur. Si contra eundem imaginamur tristitia eandem rem afficere, amore erga ipsum afficiemur.

DEMONSTRATIO: Demonstratur eodem modo hæc propositio ac propositio 22 hujus, quam vide.

SCHOLIUM: Hi et similes odii affectus ad invidiam referuntur, quæ propterea nihil aliud est quam ipsum odium quatenus id consideratur hominem ita disponere ut malo alterius gaudeat et contra ut ejusdem bono contristetur.

Indien wy ons inbeelden dat iemant een zaak, die wy haten, met blijschap aandoet, zo worden wy ook met haat tegen hem aangedaan. Maar indien wy, daarëntegen, ons inbeelden dat de zelfde de zelfde zaak met droefheit aandoet, zo worden wy met liefde tot hem aangedaan.

Betoging.--Deze Voorstelling word op de zelfde wijze betoogt, als de tweeëntwintigste Voorstelling van dit deel, die men na te zien heeft.

Byvoegsel.--Deze en diergelijke hartstochten van haat worden op de nijt toegepast, die dieshalven niets anders is, dan de haat zelf voor zo veel de zelfde aangemerkt word dat zy de mensch in dier voegen geschikt maakt, dat hy in eens anders quaat vermaak schept, en, in tegendeel, dat hy zich over des zelfs goet bedroeft.

If we conceive that anyone pleasurably affects an object of our hate, we shall feel hatred towards him also. If we conceive that he painfully affects that said object, we shall feel love towards him.

Proof.--This proposition is proved in the same way as III. xxii., which see.

Note.--These and similar emotions of hatred are attributable to envy, which, accordingly, is nothing else but hatred, in so far as it is regarded as disposing a man to rejoice in another's hurt, and to grieve at another's advantage.

Elements in Which 3P24 is Used
  1. 3P24  3p35s
  2. 3P24s  3p55cs
  3. 3P24s  3p55cscd
  4. 3P24s  3daxxive