Individual Elements

←3P20
3P22→

3P21

Elements Used in 3P21
 1. 3p19  3P21d
 2. 3p11s  3P21d

Qui id quod amat lætitia vel tristitia affectum imaginatur, lætitia etiam vel tristitia afficietur et uterque hic affectus major aut minor erit in amante prout uterque major aut minor est in re amata.

DEMONSTRATIO: Rerum imagines (ut in propositione 19 hujus demonstravimus) quæ rei amatæ existentiam ponunt, mentis conatum quo ipsam rem amatam imaginari conatur, juvant. Sed lætitia existentiam rei lætæ ponit et eo magis quo lætitiæ affectus major est : est enim (per scholium propositionis 11 hujus) transitio ad majorem perfectionem : ergo imago lætitiæ rei amatæ in amante ipsius mentis conatum juvat hoc est (per scholium propositionis 11 hujus) amantem lætitia afficit et eo majore quo major hic affectus in re amata fuerit. Quod erat primum. Deinde quatenus res aliqua tristitia afficitur eatenus destruitur et eo magis quo majore afficitur tristitia (per idem scholium propositionis 11 hujus) adeoque (per propositionem 19 hujus) qui id quod amat tristitia affici imaginatur, tristitia etiam afficietur et eo majore quo major hic affectus in re amata fuerit. Q.E.D.

De geen, die zich inbeeld dat het geen, 't welk hy bemint, met blijschap, of met droefheit aangedaan is, zal ook met blijschap, of met droefheit aangedaan worden: en deze beide hartstochten zullen in de minnaar groter, of kleinder wezen, naar dat zy beide groter, of kleinder in de beminde zaak zijn.

Betoging.--De beelden der dingen, (gelijk wy in de negentiende Voorstelling van dit deel betoogt hebben) die de wezentlijkheit van de beminde zaak stellen, helpen en bevorderen de poging van de ziel, daar door zy de beminde zaak zelve poogt in te beelden. Maar de blijschap stelt de wezentlijkheit van de blijde zaak, en zo veel te groter, als de hartstocht van blijschap groter is: (want daar is, volgens het Byvoegsel van d' elfde Voorstelling in dit deel, een overgang tot een groter volmaaktheit) dieshalven, het beelt der blyschap van de beminde zaak in de minnaar helpt en bevordert de poging van de ziel zelve; dat is (volgens het Byvoegsel van d' elfde Voorstelling in dit deel) doet de minnaar met blijschap aan, en met zo veel te groter blijschap, als deze hartstocht in de beminde zaak groter heeft geweest; 't welk het eerste was. Wijders, voor zo veel enig ding met droefheit aangedaan word, voor zo veel word het vernietigt, en zo veel te meer, als het met groter droefheit aangedaan word; volgens het zelfde Byvoegsel van d' elfde Voorstelling in dit deel: dieshalven (volgens de negentiende Voorstelling in dit deel) de geen, die zich inbeeld dat het geen, 't welk hy bemint, met droefheit word aangedaan, zal ook met droefheit aangedaan worden, en met zo veel te groter droefheit, als deze hartstocht groter in de beminde zaak geweest zal hebben; gelijk voorgestelt was.

He who conceives, that the object of his love is affected pleasurably or painfully, will himself be affected pleasurably or painfully; and the one or the other emotion will be greater or less in the lover according as it is greater or less in the thing loved.

Proof.--The images of things (as we showed in III. xix.) which postulate the existence of the object of love, help the mind's endeavour to conceive the said object. But pleasure postulates the existence of something feeling pleasure, so much the more in proportion as the emotion of pleasure is greater; for it is (III. xi. note) a transition to a greater perfection; therefore the image of pleasure in the object of love helps the mental endeavour of the lover; that is, it affects the lover pleasurably, and so much the more, in proportion as this emotion may have been greater in the object of love. This was our first point. Further, in so far as a thing is affected with pain, it is to that extent destroyed, the extent being in proportion to the amount of pain (III. xi. note); therefore (III. xix.) he who conceives, that the object of his love is affected painfully, will himself be affected painfully, in proportion as the said emotion is greater or less in the object of love. Q.E.D.
Elements in Which 3P21 is Used
 1. 3P21  3p22d
 2. 3P21  3p22s
 3. 3P21  3p24d
 4. 3P21  3p25d
 5. 3P21  3p26d
 6. 3P21  3p27c1d
 7. 3P21  3p38d
 8. 3P21  3p44d
 9. 3P21  3p45d