Individual Elements

←3P19
3P21→

3P20

Elements Used in 3P20
  1. 3p13  3P20d
  2. 3p13s  3P20d
  3. 3p11s  3P20d

Qui id quod odio habet, destrui imaginatur, lætabitur.

DEMONSTRATIO: Mens (per 13 propositionem hujus) ea imaginari conatur quæ rerum existentiam quibus corporis agendi potentia minuitur vel coercetur, secludunt hoc est (per scholium ejusdem propositionis) ea imaginari conatur quæ rerum quas odio habet, existentiam secludunt atque adeo rei imago quæ existentiam ejus quod mens odio habet, secludit, hunc mentis conatum juvat hoc est (per scholium propositionis 11 hujus) mentem lætitia afficit. Qui itaque id quod odio habet, destrui imaginatur, lætabitur. Q.E.D.

De geen, die zich inbeeld dat het geen, 't welk hy haat, vernietigt word, zal zich verblijden.

Betoging.--De ziel (volgens de dartiende Voorstelling van dit deel) poogt die dingen in te beelden, de welken de wezentlijkheit der zaken, door de welken des lighaams vermogen van te doen vermindert, of ingetoomt word, uitsluiten; dat is (volgens het Byvoegsel van de zelfde Voorstelling) poogt die dingen in te beelden, de welken de wezentlijkheit der zaken, die zy haat, uitsluiten: en dieshalven, het beelt van de zaak, die de wezentlijkheit van 't geen uitsluit, 't welk; van de ziel gehaat word, helpt en bevordert deze poging der ziel; dat is (volgens het Byvoegsel van d' elfde Voorstelling in dit deel) doet de ziel met blijschap aan. De geen dan, die zich inbeeld dat het geen, 't welk hy haat, vernietigt word, zal zich verblijden; gelijk te betogen stond.

He who conceives that the object of his hate is destroyed will also feel pleasure.

Proof.--The mind (III. xiii.) endeavours to conceive those things, which exclude the existence of things whereby the body's power of activity is diminished or constrained; that is (III. xiii. note), it endeavours to conceive such things as exclude the existence of what it hates; therefore the image of a thing, which excludes the existence of what the mind hates, helps the aforesaid mental effort, in other words (III. xi. note), affects the mind pleasurably. Thus he who conceives that the object of his hate is destroyed will feel pleasure. Q.E.D.
Elements in Which 3P20 is Used
  1. 3P20  3p23d
  2. 3P20  3p28d
  3. 3P20  3daxie
  4. 3P20  3daxiiie