Individual Elements

←3P18
3P20→

3P19

Elements Used in 3P19
  1. 3p12  3P19d
  2. 3p13s  3P19d
  3. 2p17  3P19d
  4. 3p11s  3P19d

Qui id quod amat destrui imaginatur, contristabitur; si contra autem conservari, lætabitur.

DEMONSTRATIO: Mens quantum potest ea imaginari conatur quæ corporis agendi potentiam augent vel juvant (per propositionem 12 hujus) hoc est (per scholium propositionis 13 hujus) ea quæ amat. At imaginatio ab iis juvatur quæ rei existentiam ponunt et contra coercetur iis quæ rei existentiam secludunt (per propositionem 17 partis II); ergo rerum imagines quæ rei existentiam ponunt, mentis conatum quo rem amatam imaginari conatur, juvant hoc est (per scholium propositionis 11 hujus) lætitia mentem afficiunt et quæ contra rei amatæ existentiam secludunt, eundem mentis conatum coercent hoc est (per idem scholium) tristitia mentem afficiunt. Qui itaque id quod amat destrui imaginatur, contristabitur, etc. Q.E.D.

Degeen, die zich inbeeld dat het geen 't welk hy bemint, vernietigt word, zal zich bedroeven; en zich verblijden, zo het bewaart word.

Betoging.--De ziel poogt zo veel, als zy kan, die dingen in te beelden, de welken des lighaams vermogen van te doen vermeerderen, of bevorren; (volgens de twaalfde Voorstelling van dit deel) dat is (volgens het Byvoegsel van der zelfder Voorstelling) de dingen, die zy bemint. Marr d' inbeelding word van die dingen gevordert en geholpen, de welken de wezentlijkheit van de zaak stellen, en, in tegendeel, van die dingen ingetoomt, de welken de wezentlijkheit van de zaak uitsluiten; volgens de zeventiende Voorstelling van het tweede deel: dieshalven, de beelden der dingen, de welken de wezentlijkheit van de beminde zaak stellen, helpen en bevorderen de poging der ziel, door de welke zy de beminde zaak poogt in te beelden; dat is (volgens het Byvoegsel van d' elfde Voorstelling in dit deel) doen de ziel met blijschap aan: in tegendeel, de beelden, die de wezentlijkheit van de beminde zaak uitsluiten, tomen de zelfde poging der ziel in; dat is, (volgens het zelfde Byvoegsel) doen de ziel met droefheit aan. De geen dan, die zich inbeeld dat het geen, 't welk hy bemint, vernietigt word, zal zich bedroeven, enz. gelijk te betogen stond.

He who conceives that the object of his love is destroyed will feel pain; if he conceives that it is preserved he will feel pleasure.

Proof.--The mind, as far as possible, endeavours to conceive those things which increase or help the body's power of activity (III. xii.); in other words (III. xii. note), those things which it loves. But conception is helped by those things which postulate the existence of a thing, and contrariwise is hindered by those which exclude the existence of a thing (II. xvii.); therefore the images of things, which postulate the existence of an object of love, help the mind's endeavour to conceive the object of love, in other words (III. xi. note), affect the mind pleasurably; contrariwise those things, which exclude the existence of an object of love, hinder the aforesaid mental endeavour; in other words, affect the mind painfully. He, therefore, who conceives that the object of his love is destroyed will feel pain, &c. Q.E.D.
Elements in Which 3P19 is Used
  1. 3P19  3p21d
  2. 3P19  3p42d
  3. 3P19  3daxiiie
  4. 3P19  5p19d