Individual Elements

←3P13
3P15→

3P14

Elements Used in 3P14
  1. 2p18  3P14d
  2. 2p16c2  3P14d
  3. 3d3  3P14d

Si mens duobus affectibus simul affecta semel fuit, ubi postea eorum alterutro afficietur, afficietur etiam altero.

DEMONSTRATIO: Si corpus humanum a duobus corporibus simul affectum semel fuit, ubi mens postea eorum alterutrum imaginatur, statim et alterius recordabitur (per propositionem 18 partis II). At mentis imaginationes magis nostri corporis affectus quam corporum externorum naturam indicant (per corollarium II propositionis 16 partis II) : ergo si corpus et consequenter mens (vide definitionem 3 hujus) duobus affectibus semel affecta fuit, ubi postea eorum alterutro afficietur, afficietur etiam altero. Q.E.D.

Indien de ziel eens van twee hartstochten te gelijk aangedaan heeft geweest, als zy daar na van een van beiden aangedaan zal worden, zo zal zy ook van d' ander worden aangedaan.

Betoging.--Indien het menschelijke lighaam eenmaal te gelijk van twee lighamen aangedaan heeft geweest, zo zal de ziel namaals, als zy een van hen beide inbeeld, terstont ook aan d' ander gedenken: (volgens d' achtiende Voorstelling van het tweede deel.) Maar d' inbeeldingen der ziel wijzen meer de gesteltheit van onz lighaam aan, dan de natuur der uitterlijke lighamen; volgens de tweede Toegift van de zestiende Voorstelling in het tweede deel: dieshalven, indien het lighaam, en by gevolg de ziel, (bezie de darde Bepaling van dit deel) eenmaal met twee hartstochten te gelijk aangedaan heeft geweest, als het daar na van een van hen beide aangedaan zal worden, zo zal het ook van 't ander aangedaan worden; 't welk te betogen stond.

If the mind has once been affected by two emotions at the same time, it will, whenever it is afterwards affected by one of these two, be also affected by the other.

Proof.--If the human body has once been affected by two bodies at once, whenever afterwards the mind conceives one of them, it will straightway remember the other also (II. xviii.). But the mind's conceptions indicate rather the emotions of our body than the nature of external bodies (II. xvi. Coroll. ii.); therefore, if the body, and consequently the mind (III. Def. iii.) has been once affected by two emotions at the same time, it will, whenever it is afterwards affected by one of the two, be also affected by the other.
Elements in Which 3P14 is Used
  1. 3P14  3p15d
  2. 3P14  3p15cd
  3. 3P14  3p16d
  4. 3P14  3p50d