Individual Elements

←3P9
3P11→

3P10

Elements Used in 3P10
  1. 3p5  3P10d
  2. 2p9c  3P10d
  3. 2p11  3P10d
  4. 2p13  3P10d
  5. 3p7  3P10d

Idea quæ corporis nostri existentiam secludit in nostra mente dari nequit sed eidem est contraria.

DEMONSTRATIO: Quicquid corpus nostrum potest destruere, in eodem dari nequit (per propositionem 5 hujus) adeoque neque ejus rei idea potest in Deo dari quatenus nostri corporis ideam habet (per corollarium propositionis 9 partis II) hoc est (per propositiones 11 et 13 partis II) ejus rei idea in nostra mente dari nequit sed contra quoniam (per propositiones 11 et 13 partis II) primum quod mentis essentiam constituit, est idea corporis actu existentis, primum et præcipuum nostræ mentis conatus est (per propositionem 7 hujus) corporis nostri existentiam affirmare atque adeo idea quæ corporis nostri existentiam negat, nostræ menti est contraria etc. Q.E.D.

Het denkbeelt, 't welk de wezentlijkheit van onz lighaam ontkent, kan in onze ziel geen plaats hebben, maar strijd daar tegen.

Betoging.--Al 't geen, dat onz lighaam kan vernietigen, kan in 't zelfde geen plaats hebben, (volgens de vijfde Voorstelling van dit deel) en dieshalven kan het denkbeelt van die zaak in God geen plaats hebben, voor zo veel hy het denkbeelt van onz lighaam heeft; (volgens de Toegift van de negende Voorstelling in het tweede deel) dat is (volgens d' elfde en dartiende Voorstelling van het tweede deel) het denkbeelt van dat ding kan in onze ziel geen plaats hebben: maar in tegendeel, dewijl (volgens d' elfde en dartiende Voorstelling van het tweede deel) het eerste, 't welk de wezentheit van de ziel stelt, het denkbeelt van 't lighaam is, dat warelijk wezentlijk is, zo is 't eerste en voornaamste der poging van onze ziel, (volgens de zevende Voorstelling van dit deel) de wezentlijkheit van onz lighaam te bevestigen: en dieshalven, het denkbeelt, 't welk de wezentlijkheit van onz lighaam loghent, strijd tegen onze ziel, enz. gelijk voorgestelt wierd.

An idea, which excludes the existence of our body, cannot be postulated in our mind, but is contrary thereto.

Proof.--Whatsoever can destroy our body, cannot be postulated therein (III. v.). Therefore neither can the idea of such a thing occur in God, in so far as he has the idea of our body (II. ix. Coroll.); that is (II. xi., xiii.), the idea of that thing cannot be postulated as in our mind, but contrariwise, since (II. xi., xiii.) the first element, that constitutes the essence of the mind, is the idea of the human body as actually existing, it follows that the first and chief endeavour of our mind is the endeavour to affirm the existence of our body: thus, an idea, which negatives the existence of our body, is contrary to our mind, &c. Q.E.D.
Elements in Which 3P10 is Used
  1. 3P10  3p11s
  2. 3P10  4p20s