Individual Elements

←3DAXXXVII
3DAXXXIX→

3DAXXXVIII

Elements Used in 3DAXXXVIII

N/A

Crudelitas seu sævitia est cupiditas qua aliquis concitatur ad malum inferendum ei quem amamus vel cujus nos miseret.

EXPLICATIO: Crudelitati opponitur clementia, quæ passio non est sed animi potentia qua homo iram et vindictam moderatur.

De Wreetheit, of Straf heit is een begeerte, door de welke iemant aangeprikkelt word tot de geen quaat aan te doen, die wy beminnen, of over de welk wy deernis hebben.

Verklaring.--Tegen de Wreetheit stelt men de Goedertierentheit, die geen lijding ts, maar een vermogen van 't gemoed, daar door de mensch de gramschap en wraak matigt.

Cruelty or savageness is the desire, whereby a man is impelled to injure one whom we love or pity.

Explanation--To cruelty is opposed clemency, which is not a passive state of the mind, but a power whereby man restrains his anger and revenge.
Elements in Which 3DAXXXVIII is Used

N/A