Individual Elements

←3DAXXXVI
3DAXXXVIII→

3DAXXXVII

Elements Used in 3DAXXXVII
  1. 3p40c2  3DAXXXVII
  2. 3p40c2s  3DAXXXVII

Vindicta est cupiditas qua ex reciproco odio concitamur ad malum inferendum ei qui nobis pari affectu damnum intulit. Vide II corollarium propositionis 40 hujus cum ejusdem scholio.

De Wraak is een begeerte, door de welke wy uit wederkerige haat aangeprikkelt worden tot de geen quaat aan te doen, die met gelijke hartstocht ons schade aangedaan heeft. Bezie de tweede Toegift van de veertigste Voorstelling in dit deel, met der zelfder Byvoegsel.

Revenge is the desire whereby we are induced, through mutual hatred, to injure one who, with similar feelings, has injured us. (See III. xl. Coroll. ii and note.)

Elements in Which 3DAXXXVII is Used

N/A