Individual Elements

←3DAXXXIV
3DAXXXVI→

3DAXXXV

Elements Used in 3DAXXXV
  1. 3p27s  3DAXXXV

Benevolentia est cupiditas benefaciendi ei cujus nos miseret. Vide scholium propositionis 27 hujus.

De Goetwilligheit is een begeerte van wel te doen aan de geen, met de welk wy deernis hebben. Bezie het Byvoegsel van de zevenëntwintigste Voorstelling in dit deel.

Benevolence is the desire of benefiting one whom we pity. Cf. III. xxvii. note.

Elements in Which 3DAXXXV is Used

N/A