Individual Elements

←3DAXXXVIII
3DAXL→

3DAXXXIX

Elements Used in 3DAXXXIX
  1. 3p39s  3DAXXXIX

Timor est cupiditas majus quod metuimus malum minore vitandi. Vide scholium propositionis 39 hujus.

De Schroomte is een begeerte van een meerder quaat, daar voor wy vrezen, door een minder te vermijden. Bezie het Byvoegsel van de negenëndartigste Voorstelling in dit deel.

Timidity is the desire to avoid a greater evil, which we dread, by undergoing a lesser evil. Cf. III. xxxix. note.

Elements in Which 3DAXXXIX is Used

N/A