Individual Elements

←3DAXXXIII
3DAXXXV→

3DAXXXIV

Elements Used in 3DAXXXIV
  1. 3p39p  3DAXXXIV
  2. 3p41s  3DAXXXIV

Gratia seu gratitudo est cupiditas seu amoris studium quo ei benefacere conamur qui in nos pari amoris affectu beneficium contulit. Vide propositionem 39 cum scholio propositionis 41 hujus.

Dank, of dankbaarheit is een begeerte, of een betrachting van liefde, daar door wy aan de geen trachten wel te doen, die uit gelijke hartstocht van liefde weldaat gedaan heeft. Bezie de negenëndartigste Voorstelling, met het Byvoegsel van d' eenënveertigste Voorstelling in dit deel.

Thankfulness or Gratitude is the desire or zeal springing from love, whereby we endeavour to benefit him, who with similar feelings of love has conferred a benefit on us. Cf. III. xxxix. note and xl.

Elements in Which 3DAXXXIV is Used
  1. 3DAXXXIV  4p71d