Individual Elements

←3DAXXV
3DAXXVII→

3DAXXVI

Elements Used in 3DAXXVI

N/A

Humilitas est tristitia orta ex eo quod homo suam impotentiam sive imbecillitatem contemplatur.

EXPLICATIO: Acquiescentia in se ipso humilitati opponitur quatenus per eandem intelligimus lætitiam quæ ex eo oritur quod nostram agendi potentiam contemplamur sed quatenus per ipsam etiam intelligimus lætitiam concomitante idea alicujus facti quod nos ex mentis libero decreto fecisse credimus, tum pœnitentiæ opponitur quæ a nobis sic definitur.

De Nederigheit is een droefheit, hier uit gesproten, dat de mensch zijn onmacht, of zwakheit beschout.

Verklaring.--De Gerustheit in zich zelf word tegen de Nederigheit gestelt, voor zo veel wy door de zelfde een blijschap verstaan, die hier uit spruit, dat wy onze macht van te doen beschouwen. Maar voor zo veel wy daar door ook een blijschap verstaan, van het denkbeelt van enig bedrijf verzelt, 't welk wy geloven uit een vrijwillig besluit van de ziel gedaan te hebben, zo word zy tegen 't berou gestelt 't welk wy dus bepalen.

Humility is pain arising from a man's contemplation of his own weakness of body or mind.

Explanation--Self--complacency is opposed to humility, in so far as we thereby mean pleasure arising from a contemplation of our own power of action; but, in so far as we mean thereby pleasure accompanied by the idea of any action which we believe we have performed by the free decision of our mind, it is opposed to repentance, which we may thus define:
Elements in Which 3DAXXVI is Used
  1. 3DAXXVI  4p53d
  2. 3DAXXVI  4p54d