Individual Elements

←3DAXXIII
3DAXXV→

3DAXXIV

Elements Used in 3DAXXIV
  1. 3p24s  3DAXXIVe
  2. 3p32s  3DAXXIVe

Misericordia est amor quatenus hominem ita afficit ut ex bono alterius gaudeat et contra ut ex alterius malo contristetur.

EXPLICATIO: Cæterum de invidia vide scholium propositionis 24 et scholium propositionis 32 hujus. Atque hi affectus lætitiæ et tristitiæ sunt quos idea rei externæ comitatur tanquam causa per se vel per accidens. Hinc ad alios transeo quos idea rei internæ comitatur tanquam causa.

De Barmhartigheit is een liefde, voor zo veel zy de mensch in dier voegen aandoet, dat hy zich om eens anders goet verblijd, en in tegendeel om eens anders quaat bedroeft word.

Verklaring.--Wat de Nijt aangaat, bezie daar af het Byvoegsel van de vierentwintigste Voorstelling, en het Byvoegsel van de tweeëndartigste Voorstelling in dit deel. En dit zijn hartstochten van blijschap, of van droefheit, die van het denkbeelt van d'uitterlijke zaak, als oorzaak door zich, of by toeval, verzelt zijn. Van hier ga ik tot d'anderen over, de welken van het denkbeelt van d'innerlijke zaak, als d'oorzaak, verzelt worden.

Sympathy (misericordia) is love, in so far as it induces a man to feel pleasure at another's good fortune, and pain at another's evil fortune.

Explanation--Concerning envy see the notes to III. xxiv. and xxxii. These emotions also arise from pleasure or pain accompanied by the idea of something external, as cause either in itself or accidentally. I now pass on to other emotions, which are accompanied by the idea of something within as a cause.
Elements in Which 3DAXXIV is Used

N/A