Individual Elements

←3DAXXII
3DAXXIV→

3DAXXIII

Elements Used in 3DAXXIII

N/A

Invidia est odium quatenus hominem ita afficit ut ex alterius felicitate contristetur et contra ut ex alterius malo gaudeat.

EXPLICATIO: Invidiæ opponitur communiter misericordia quæ proinde invita vocabuli significatione sic definiri potest.

De Nijt is een haat, voor zo veel zy de mensch in dier voegen aandoet, dat hy om eens anders voorspoet zich bedroeft, en in tegendeel, om eens anders quaat zich verblijd.

Verklaring.--De barmhartigheit word gemenelijk tegen de nijt gestelt, de welke dieshalven, met een onëige betekenis van de benaming, dus bepaalt kan worden.

Envy is hatred, in so far as it induces a man to be pained by another's good fortune, and to rejoice in another's evil fortune.

Explanation--Envy is generally opposed to sympathy, which, by doing some violence to the meaning of the word, may therefore be thus defined:
Elements in Which 3DAXXIII is Used
  1. 3DAXXIII  5p20d