Individual Elements

←3DAXXI
3DAXXIII→

3DAXXII

Elements Used in 3DAXXII
  1. 3p26s  3DAXXIIe

Despectus est de aliquo præ odio minus justo sentire.

EXPLICATIO: Est itaque existimatio amoris et despectus odii effectus sive proprietas atque adeo potest existimatio etiam definiri quod sit amor quatenus hominem ita afficit ut de re amata plus justo sentiat et contra despectus quod sit odium quatenus hominem ita afficit ut de eo quem odio habet, minus justo sentiat. Vide de his scholium propositionis 26 hujus.

D'Ongeachtheit is, van iemant, haatshalven, een kleinder gevoelen te hebben, dan billijk is.

Verklaring.--D'Achting dan is een gewrocht, of eigenschap van de liefde, en d'ongeächtheit van de haat. En dieshalven kan men d'achting ook bepalen, dat zy een liefde is, voor zo veel zy de mensch in dier voegen aandoet, dat hy hoger, dan billijk is, van de beminde zaak gevoelt: en in tegendeel, dat de d'ongeächtheit een haat is, voor zo veel zy de mensch in dier voegen aandoet, dat hy van de geen, die hy haat, laeger gevoelt, dan billijk is: bezie hier af het Byvoegsel van de zesentwintigste Voorstelling in dit deel.

Disparagement is thinking too meanly of anyone because we hate him.

Explanation--Thus partiality is an effect of love, and disparagement an effect of hatred: so that partiality may also be defined as love, in so far as it induces a man to think too highly of a beloved object. Contrariwise, disparagement may be defined as hatred, in so far as it induces a man to think too meanly of a hated object. Cf. III. xxvi. note.
Elements in Which 3DAXXII is Used
  1. 3DAXXII  4p48d