Individual Elements

←3DAXIX
3DAXXI→

3DAXX

Elements Used in 3DAXX
  1. 3p27c1  3DAXXe
  2. 3p22s  3DAXXe

Indignatio est odium erga aliquem qui alteri malefecit.

EXPLICATIO: Hæc nomina ex communi usu aliud significare scio. Sed meum institutum non est verborum significationem sed rerum naturam explicare easque iis vocabulis indicare quorum significatio quam ex usu habent, a significatione qua eadem usurpare volo, non omnino abhorret, quod semel monuisse sufficiat. Cæterum horum affectuum causam vide in corollario I propositionis 27 et scholio propositionis 22 hujus partis.

D'Euvelneeming is een haat tot iemant, die aan een ander quaat gedaan heeft.

Verklaring.--Ik weet wel dat deze namen, volgens het gemeen gebruik, iets anders betekenen. Doch mijn voorneemen is niet de betekenissen der woorden, maar der zaken te verklaren, en hen met die benamingen aantewijzen, welker betekenis, die zy door de gewoonte hebben, naast aan die betekenis komen, met de welken ik de zelfden wil gebruiken: en ik acht het genoech dit zelfde eenmaal gezegt te hebben. Bezie d'oorzaak van deze hartstochten in d' eerste Toegift van de zevenëntwintigste, Voorstelling, en in het Byvoegsel van de tweeëntwintigste Voorstelling in dit deel.

Indignation is hatred towards one who has done evil to another.

Explanation--I am aware that these terms are employed in senses somewhat different from those usually assigned. But my purpose is to explain, not the meaning of words, but the nature of things. I therefore make use of such terms, as may convey my meaning without any violent departure from their ordinary signification. One statement of my method will suffice. As for the cause of the above--named emotions see III. xxvii. Coroll. i., and III. xxii. note.
Elements in Which 3DAXX is Used
  1. 3DAXX  4p51s