Individual Elements

←3DAXVII
3DAXIX→

3DAXVIII

Elements Used in 3DAXVIII
  1. 3p22s  3DAXVIII
  2. 3p27s  3DAXVIII

Commiseratio est tristitia concomitante idea mali quod alteri quem nobis similem esse imaginamur, evenit. Vide scholium propositionis 22 et scholium propositionis 27 hujus.

EXPLICATIO: Inter commiserationem et misericordiam nulla videtur esse differentia nisi forte quod commiseratio singularem affectum respiciat, misericordia autem ejus habitum.

Medelijden is een droefheit, verzelt met het denkbeelt van een quaat, 't welk aan een ander toevalt, die wy ons inbeelden ons gelijk te zijn. Bezie het Byvoegsel van de tweeëntwintigste Voorstelling, en het Byvoegsel van de zevenëntwintigste Voorstelling in dit deel.

Verklaring.--Tusschen Medelijden en Barmhartigheit schijnt geen onderscheit en verschil te wezen, dan dat misschien medelijden op de bezondere hartstocht ziet, en de barmhartigheit op des zelfs hebbelijkheit.

Pity is pain accompanied by the idea of evil, which has befallen someone else whom we conceive to be like ourselves (cf. III. xxii. note, and III. xxvii. note).

Explanation--Between pity and sympathy (misericordia) there seems to be no difference, unless perhaps that the former term is used in reference to a particular action, and the latter in reference to a disposition.
Elements in Which 3DAXVIII is Used
  1. 3DAXVIII  4p50d