Individual Elements

←3DAXLIII
3DAXLV→

3DAXLIV

Elements Used in 3DAXLIV
  1. 3p27  3DAXLIVe
  2. 3p31  3DAXLIVe

Ambitio est immodica gloriæ cupiditas.

EXPLICATIO: Ambitio est cupiditas qua omnes affectus (per propositiones 27 et 31 hujus) foventur et corroborantur et ideo hic affectus vix superari potest. Nam quamdiu homo aliqua cupiditate tenetur, hac simul necessario tenetur. Optimus quisque inquit Cicero maxime gloria ducitur. Philosophi etiam libris quos de contemnenda gloria scribunt, nomen suum inscribunt etc.

De Roemzucht is een onmatige begeerte van eer en roem.

Verklaring.--De Roemzucht is een begeerte, daar door alle de hartstochten (volgens de zevenëntwintigste en eenëndartigste Voorstelling in dit deel) gevoed, aangequeekt, en versterkt worden: en dieshalven kan deze hartstocht naauwelijks overwonnen worden: want zo lang de mensch van enige begeerte bezeten word, zo word hy nootzakelijk ook van deze bezeten. De vroomsten zelven, zegt Cicero, worden meest door roem geleid. De Philosophen, of Wijsbegerigen schrijven zelfs hun naam voor die boeken, de welken zy van de Verächting des roems maken.

Ambition is the immoderate desire of power.

Explanation--Ambition is the desire, whereby all the emotions (cf. III. xxvii. and xxxi.) are fostered and strengthened; therefore this emotion can with difficulty be overcome. For, so long as a man is bound by any desire, he is at the same time necessarily bound by this. "The best men," says Cicero, "are especially led by honour. Even philosophers, when they write a book contemning honour, sign their names thereto," and so on.
Elements in Which 3DAXLIV is Used

N/A