Individual Elements

←3DAXL
3DAXLII→

3DAXLI

Elements Used in 3DAXLI

N/A

Pusillanimitas dicitur de eo cujus cupiditas cœrcetur timore periculi quod ejus æquales subire audent.

EXPLICATIO: Est igitur pusillanimitas nihil aliud quam metus alicujus mali quod plerique non solent metuere; quare ipsam ad cupiditatis affectus non refero. Eandem tamen hic explicare volui quia quatenus ad cupiditatem attendimus, affectui audaciæ revera opponitur.

De Kleinmoedigheit word den geen toegeëigent, welks begeerte ingetoomt word doorde schroom van 't gevaar, 't welk zijns gelijken darren aangaan.

Verklaring.--De Kleinmoedigheit is dieshalven niets anders, dan de vrees van enig quaat, 't welk de meeste menschen niet gewent zijn te vrezen. Ik pas haar daaröm tot de hartstocht van begeerte niet toe. Ik heb echter goet geächt de zelfde hier te verklaren, om dat zy, voor zo veel wy op de begeerte merken, warelijk tegen de hartstocht van Stoutheit gestelt word.

Cowardice is attributed to one, whose desire is checked by the fear of some danger which his equals dare to encounter.

Explanation--Cowardice is, therefore, nothing else but the fear of some evil, which most men are wont not to fear; hence I do not reckon it among the emotions springing from desire. Nevertheless, I have chosen to explain it here, because, in so far as we look to the desire, it is truly opposed to the emotion of daring.
Elements in Which 3DAXLI is Used
  1. 3DAXLI  4p69d