Individual Elements

←3DAXXXIX
3DAXLI→

3DAXL

Elements Used in 3DAXL

N/A

Audacia est cupiditas qua aliquis incitatur ad aliquid agendum cum periculo quod ejus æquales subire metuunt.

De Stoutheit is een begeerte, daar door iemant aangeprikkelt word tot iets, 't welk zijns gelijken vrezen aan te gaan, met gevaar te doen.

Daring is the desire, whereby a man is set on to do something dangerous which his equals fear to attempt.

Elements in Which 3DAXL is Used
  1. 3DAXL  4p69d