Individual Elements

←3DAXI
3DAXIII→

3DAXII

Elements Used in 3DAXII

N/A

Spes est inconstans lætitia orta ex idea rei futuræ vel præteritæ de cujus eventu aliquatenus dubitamus.

De Hoop is een onbestandige blijschap, gesproten uit het: denkbeelt van een toekomende, of verlede zaak, van welks uitgang wy noch enigsins twijffelen.

Hope is an inconstant pleasure, arising from the idea of something past or future, whereof we to a certain extent doubt the issue.

Elements in Which 3DAXII is Used

N/A