Individual Elements

←3DAIX
3DAXI→

3DAX

Elements Used in 3DAX
  1. 3p52  3DAXe

Devotio est amor erga eum quem admiramur.

EXPLICATIO: Admirationem oriri ex rei novitate ostendimus propositione 52 hujus. Si igitur contingat ut id quod admiramur sæpe imaginemur, idem admirari desinemus atque adeo videmus devotionis affectum facile in simplicem amorem degenerare.

D' Overgeving of Verloving is een liefde tot de geen, over de welk wy verwondert zijn.

Verklaring.--Wy hebben (in de tweeënvijftigste Voorstelling van dit deel) getoont dat de Verwondering uit de nieuwigheit van de zaak voortkoomt. Indien dan gebeurt dat wy het geen, daar over wy verwondert zijn, ons dikwijls inbeelden, zo zullen wy ophouden daar over verwondert te wezen; en dus zien wy dat de hartstocht van Overgeving of Verloving lichtelijk in enkelde liefde verändert.

Devotion is love towards one whom we admire.

Explanation--Wonder (admiratio) arises (as we have shown, III. lii.) from the novelty of a thing. If, therefore, it happens that the object of our wonder is often conceived by us, we shall cease to wonder at it; thus we see, that the emotion of devotion readily degenerates into simple love.
Elements in Which 3DAX is Used

N/A