Individual Elements

←3DAVII
3DAIX→

3DAVIII

Elements Used in 3DAVIII

N/A

Propensio est lætitia concomitante idea alicujus rei quæ per accidens causa est lætitiæ.

De Toegenegentheit is een blijschap, verzelt van het denkbeelt van enig ding, dat by toeval oorzaak van blijschap is.

Inclination is pleasure, accompanied by the idea of something which is accidentally a cause of pleasure.

Elements in Which 3DAVIII is Used

N/A