Individual Elements

←3DAIV
3DAVI→

3DAV

Elements Used in 3DAV
  1. 3p52s  3DAV

Contemptus est rei alicujus imaginatio quæ mentem adeo parum tangit ut ipsa mens ex rei præsentia magis moveatur ad ea imaginandum quæ in ipsa re non sunt quam quæ in ipsa sunt. Vide scholium propositionis 52 hujus. Definitiones venerationis et dedignationis missas hic facio quia nulli quod sciam affectus ex his nomen trahunt.

De. Versmading is d' inbeelding van enige zaak, de welke de ziel zo weinig treft, dat de ziel zelve door de tegenwoordigheit van de zaak meer bewogen word tot die dingen in te beelden, die in de zaak zelve niet zijn, dan die daar in zijn. Bezie het Byvoegsel van de tweenvijftigste Voorstelling in dit deel.

Verklaring.--Ik ga hier de Bepalingen van Eerbiedigheit een Veröntwaer-diging voorby, om dat, by mijn weten, geen hartstochten naam uit hen te trekken.

Contempt is the conception of anything which touches the mind so little, that its presence leads the mind to imagine those qualities which are not in it rather than such as are in it (cf. III. lii. note).

The definitions of veneration and scorn I here pass over, for I am not aware that any emotions are named after them.

Elements in Which 3DAV is Used

N/A