Individual Elements

←3DAVIII
3DAX→

3DAIX

Elements Used in 3DAIX
  1. 3p15s  3DAIX

Aversio est tristitia concomitante idea alicujus rei quæ per accidens causa est tristitiæ. De his vide scholium propositionis 15 hujus.

D' Afkeer is een droefheit, verzelt van het denkbeelt van enig ding, dat by toeval oorzaak van droefheit is. Bezie hier af het Byvoegsel van de vijftiende Voorstelling in dit deel.

Aversion is pain, accompanied by the idea of something which is accidentally the cause of pain (cf. III. xv. note).

Elements in Which 3DAIX is Used

N/A