Individual Elements

←3DAI
3DAIII→

3DAII

Elements Used in 3DAII

N/A

Lætitia est hominis transitio a minore ad majorem perfectionem.

De Blijschap is een overganing van de mensch van een minder tot een meerder volmaaktheit.

Pleasure is the transition of a man from a less to a greater perfection.

Elements in Which 3DAII is Used
  1. 3DAII  5p17d
  2. 3DAII  5p27d