Individual Elements

←2P49
3D2→

3D1

Elements Used in 3D1

N/A

Causam adæquatam appello eam cujus effectus potest clare et distincte per eandem percipi. Inadæquatam autem seu partialem illam voco cujus effectus per ipsam solam intelligi nequit.

Ik noem deze oorzaak evenmatig, welker gewrocht klarelijk en onderscheidelijk door de zelfde begrepen kan worden; en die onëvenmatig, of bezonder, welker gewrocht door haar alleen niet verstaan kan worden.

By an adequate cause, I mean a cause through which its effect can be clearly and distinctly perceived. By an inadequate or partial cause, I mean a cause through which, by itself, its effect cannot be understood.

Elements in Which 3D1 is Used
  1. 3D1p  3d2
  2. 3D1  3p1d
  3. 3D1  4p2d
  4. 3D1  4p5d
  5. 3D1  4p23d
  6. 3D1  4p33d
  7. 3D1  5p31d