Individual Elements

←2PSIV
2PSVI→

2PSV

Elements Used in 2PSV

N/A

Cum corporis humani pars fluida a corpore externo determinatur ut in aliam mollem sæpe impingat, ejus planum mutat et veluti quædam corporis externi impellentis vestigia eidem imprimit.

Als een vloedig deel van 't menschelijk lighaam van een uitterlijk lighaam bepaalt word tot dik wijls tegen een--ander zacht deel te stoten, zo verändert het vloedige de vlakte van 't zachte, en drukt'er als zekere speuren van 't uitterlijk lighaam in, van 't welk het vloedige gedreven word.

When the fluid part of the human body is determined by an external body to impinge often on another soft part, it changes the surface of the latter, and, as it were, leaves the impression thereupon of the external body which impels it.

Elements in Which 2PSV is Used
  1. 2PSV  2p17cd
  2. 2PSVps  3psii