Individual Elements

←2P41
2P43→

2P42

Elements Used in 2P42
  1. 2p40s2  2P42d

Secundi et tertii et non primi generis cognitio docet nos verum a falso distinguere.

DEMONSTRATIO: Hæc propositio per se patet. Qui enim inter verum et falsum scit distinguere, debet adæquatam veri et falsi habere ideam hoc est (per II scholium propositionis 40 hujus) verum et falsum secundo aut tertio cognitionis genere cognoscere.

De kennis van het tweede en darde, en niet die van het eerste, geslacht leert ons het ware van 't valsche t' onderscheiden.

Betoging.--Deze Voorstelling blijkt door zich. Want de geen, die het ware--van 't valsche kan onderscheiden, moet een evenmatig denkbeelt van 't ware en valsche hebben; dat is (volgens het tweede Byvoegsel van de veertigste Voorstelling in dit deel) het ware en valsche door het tweede, of darde geslacht van kennis kennen.

Knowledge of the second and third kinds, not knowledge of the first kind, teaches us to distinguish the true from the false.

Proof.--This proposition is self--evident. He, who knows how to distinguish between true and false, must have an adequate idea of true and false. That is (II. xl., note ii.), he must know the true and the false by the second or third kind of knowledge.
Elements in Which 2P42 is Used

N/A