Individual Elements

←2P40
2P42→

2P41

Elements Used in 2P41
  1. 2p35  2P41d
  2. 2p34  2P41d

Cognitio primi generis unica est falsitatis causa, secundi autem et tertii est necessario vera.

DEMONSTRATIO: Ad primi generis cognitionem illas omnes ideas diximus in præcedenti scholio pertinere quæ sunt inadæquatæ et confusæ atque adeo (per propositionem 35 hujus) hæc cognitio unica est falsitatis causa. Deinde ad cognitionem secundi et tertii illas pertinere diximus quæ sunt adæquatæ adeoque (per propositionem 34 hujus) est necessario vera. Q.E.D.

De kennis van 't eerste geslacht is d' enige oorzaak van valsheit: maar die van het tweede en darde is nootzakelijk waar.

Betoging.--In 't voorgaande Byvoegsel hebben wy gezegt, dat alle die denkbeelden, die onëvenmatig en verwart zijn, tot de kennis van 't eerste geslacht behoren. En dieshalven is (volgens de vijfendartigste Voorstelling van dit deel) deze kennis d' enige oorzaak van valsheit. Wijders hebben wy gezegt, dat die denkbeelden, de welken evenmatig zijn, tot de kennis van het tweede en darde geslacht behoren: en dieshalven (volgens de vierëndartigste Voorstelling van dit deel) is deze kennis nootzakelijk waar; gelijk te betogen stond.

Knowledge of the first kind is the only source of falsity, knowledge of the second and third kinds is necessarily true.

Proof.--To knowledge of the first kind we have (in the foregoing note) assigned all those ideas, which are inadequate and confused; therefore this kind of knowledge is the only source of falsity (II. xxxv.). Furthermore, we assigned to the second and third kinds of knowledge those ideas which are adequate; therefore these kinds are necessarily true (II. xxxiv.). Q.E.D.
Elements in Which 2P41 is Used
  1. 2P41  2p44d
  2. 2P41  2p44c2d
  3. 2P41  4p27d
  4. 2P41  4p35d
  5. 2P41  4p62d