Individual Elements

←2P3
2P5→

2P4

Elements Used in 2P4
  1. 1p30  2P4d
  2. 1p14c1  2P4d

Idea Dei ex qua infinita infinitis modis sequuntur, unica tantum esse potest.

DEMONSTRATIO: Intellectus infinitus nihil præter Dei attributa ejusque affectiones comprehendit (per propositionem 30 partis I). Atqui Deus est unicus (per corollarium I propositionis 14 partis I). Ergo idea Dei ex qua infinita infinitis modis sequuntur, unica tantum esse potest. Q.E.D.

Gods denkbeelt, uit het welk onëindige dingen op oneindige wijzen volgen, kan alleenlijk een en enig wezen.

Betoging.--Een onëindig verstant kan niets, dan Gods toeëigeningen, en des zelfs aandoeningen begrijpen: (volgens de dartigste Voorstelling van 't eerste deel) Maar God is een en enig (volgens d' eerste Toegift van de veertiende Voorstelling in 't eerste deel) Dieshalven, Gods denkbeelt, uit het welk onëindige dingen op onëindige wijzen volgen, kan alleenlijk een en enig wezen; gelijk te betogen stond.

The idea of God, from which an infinite number of things follow in infinite ways, can only be one.

Proof.--Infinite intellect comprehends nothing save the attributes of God and his modifications (Part i., Prop. xxx.). Now God is one (Part i., Prop. xiv., Coroll.). Therefore the idea of God, wherefrom an infinite number of things follow in infinite ways, can only be one. Q.E.D.
Elements in Which 2P4 is Used

N/A