Individual Elements

←2P32
2P34→

2P33

Elements Used in 2P33
  1. 2p32  2P33d
  2. 1p15  2P33d

Nihil in ideis positivum est propter quod falsæ dicuntur.

DEMONSTRATIO: Si negas, concipe si fieri potest, modum positivum cogitandi qui formam erroris sive falsitatis constituat. Hic cogitandi modus non potest esse in Deo (per propositionem præcedentem); extra Deum autem etiam nec esse nec concipi potest (per propositionem 15 partis I). Atque adeo nihil potest dari positivum in ideis propter quod falsæ dicuntur. Q.E.D.

Drieendartigste Voorstelling.--In de denkbeelden is niets stellig, om 't welk zy valsch gezegt worden.

Betoging.--Indien gy 't ontkent, zo bevat, is 't mogelijk, een stellige wijze van denken, die de vorm, of gedaante van doling, of valsheit stelt. Deze wijze van denken kan niet in God zijn; volgens de voorgaande Voorstelling. Zy kan ook niet buiten God wezen, noch bevat worden; volgens de vijftiende Voorstelling van 't eerste deel. En dieshalven kan 'er in de denkbeelden niets stellig gestelt worden, om 't welk men hen valsch zegt; gelijkje betogen stond.

There is nothing positive in ideas, which causes them to be called false.

Proof.--If this be denied, conceive, if possible, a positive mode of thinking, which should constitute the distinctive quality of falsehood. Such a mode of thinking cannot be in God (II. xxxii.); external to God it cannot be or be conceived (I. xv.). Therefore there is nothing positive in ideas which causes them to be called false. Q.E.D.
Elements in Which 2P33 is Used
  1. 2P33  2p35d
  2. 2P33  4p1d