Individual Elements

←2P31
2P33→

2P32

Elements Used in 2P32
  1. 2p7c  2P32d
  2. 1a6  2P32d

Omnes ideæ quatenus ad Deum referuntur, veræ sunt.

DEMONSTRATIO: Omnes enim ideæ quæ in Deo sunt, cum suis ideatis omnino conveniunt (per corollarium propositionis 7 hujus) adeoque (per axioma 6 partis I) omnes veræ sunt. Q.E.D.

Alle denkbeelden, voor zo veel zy tot God betrokken worden, zijn waar.

Betoging.--Want alle de denkbeelden, die in God zijn, komen met hun Voorwerpen en gedachte zaken gantschelijk overëen, volgens de Toegift van de zevende Voorstelling in dit deel. Dieshalven, (volgens de zeste Kundigheit van 't eerste deel) zy zijn alle waar; gelijk te betogen stond.

All ideas, in so far as they are referred to God, are true.

Proof.--All ideas which are in God agree in every respect with their objects (II. vii. Coroll.), therefore (I. Ax. vi.) they are all true. Q.E.D.
Elements in Which 2P32 is Used
  1. 2P32  2p33d
  2. 2P32  2p34d
  3. 2P32  2p36d
  4. 2P32  4p1d
  5. 2P32  5p17d