Individual Elements

←2P27
2P29→

2P28

Elements Used in 2P28
  1. 2p16  2P28d
  2. 2psiii  2P28d
  3. 2p24  2P28d
  4. 2p25  2P28d

Ideæ affectionum corporis humani quatenus ad humanam mentem tantum referuntur, non sunt claræ et distinctæ sed confusæ.

DEMONSTRATIO: Ideæ enim affectionum corporis humani tam corporum externorum quam ipsius humani corporis naturam involvunt (per propositionem 16 hujus) nec tantum corporis humani sed ejus etiam partium naturam involvere debent; affectiones namque modi sunt (per postulatum 3) quibus partes corporis humani et consequenter totum corpus afficitur. At (per propositiones 24 et 25 hujus) corporum externorum adæquata cognitio ut et partium corpus humanum componentium in Deo non est quatenus humana mente sed quatenus aliis ideis affectus consideratur. Sunt ergo hæ affectionum ideæ quatenus ad solam humanam mentem referuntur, veluti consequentiæ absque præmissis hoc est (ut per se notum) ideæ confusæ. Q.E.D.

SCHOLIUM: Idea quæ naturam mentis humanæ constituit, demonstratur eodem modo non esse, in se sola considerata, clara et distincta, ut etiam idea mentis humanæ et ideæ idearum affectionum corporis humani quatenus ad solam mentem referuntur, quod unusquisque facile videre potest.

De denkbeelden der aandoening van 't menschelijk lighaam, voor zo veel zy alleenlijk tot de menschelijke ziel betrokken worden, zijn niet klaar en onderscheiden, maar verwart.

Betoging.--De denkbeelden der aandoeningen van 't menschelijk lighaam sluiten zo wel de natuur der uitterlijke lighamen, als die van het menschelijk lighaam zelf in; (volgeris de zestiende Voorstelling van dit deel) en niet alleenlijk de natuur van 't menschelijk lighaam in 't geheel; maar moeten ook de natuur der delen van het zelfde insluiten. Want d'aandoeningen (volgens de darde Verëissching in dit deel) zijn de wijzen, op de welken de delen van 't menschelijk lighaam, en by gevolg het geheel lighaam, aangedaan word. Maar (volgens de vierëntwintigste en vyfëntwintigste Voorstelling van dit deel) d' evenmatige kennis der uitterlijke lighamen, gelijk ook der delen, die 't menschelijk lighaam te zamen zetten, is wel in God voor zo veel hy met dekennis van andere lighamen te hebben aangemerkt word, maar niet voor zo veel hy de kennis van 't menschelijke lighaam heeft: dat is, (volgens de dartiende Voorstelling van dit deel) deze kennis is niet in God, voor zo veel hy de natuur van de menschelijke ziel stelt. Zo zijn dan deze denkbeelden der aandoeningen, voor zo veel zy tot de menschelijke ziel alleen betrokken worden, als gevolgen zonder voorgaanden, dat is (gelijk van zelfs blijkt) verwarde denkbeelden; gelykvoorgestelt wierd.

Byvoegsel.--Men kan op de zelfde wijze betogen dat het denkbeelt, 't welk de natuur van de menschelijke ziel stelt, in zich alleen aangemerkt, niet klaar en onderscheiden is. Men kan dit ook van het denkbeelt der menschelijke ziel betogen, en wijders van de denkbeelden der denkbeelden van d' aandoeningen van 't menschelijk lighaam; te weten dat zy verwart zijn, voor zo veel zy alleenlijk tot de menschelijke ziel betrokken worden; gelijk aan yder lichtelijk kan blijken.

The ideas of the modifications of the human body, in so far as they have reference only to the human mind, are not clear and distinct, but confused.

Proof.--The ideas of the modifications of the human body involve the nature both of the human body and of external bodies (II. xvi.); they must involve the nature not only of the human body but also of its parts; for the modifications are modes (Post. iii.), whereby the parts of the human body, and, consequently, the human body as a whole are affected. But (by II. xxiv., xxv.) the adequate knowledge of external bodies, as also of the parts composing the human body, is not in God, in so far as he is regarded as affected by the human mind, but in so far as he is regarded as affected by other ideas. These ideas of modifications, in so far as they are referred to the human mind alone, are as consequences without premisses, in other words, confused ideas. Q.E.D.

Note.--The idea which constitutes the nature of the human mind is, in the same manner, proved not to be, when considered in itself alone, clear and distinct; as also is the case with the idea of the human mind, and the ideas of the ideas of the modifications of the human body, in so far as they are referred to the mind only, as everyone may easily see.

Elements in Which 2P28 is Used
  1. 2P28  2p29c
  2. 2P28s  2p29c
  3. 2P28  2p36d