Individual Elements

←2P24
2P26→

2P25

Elements Used in 2P25
  1. 2p16  2P25d
  2. 2p9  2P25d
  3. 2p7  2P25d

Idea cujuscunque affectionis corporis humani adæquatam corporis externi cognitionem non involvit.

DEMONSTRATIO: Ideam affectionis corporis humani eatenus corporis externi naturam involvere ostendimus (vide propositionem 16 hujus) quatenus externum ipsum humanum corpus certo quodam modo determinat. At quatenus externum corpus individuum est quod ad corpus humanum non refertur, ejus idea sive cognitio in Deo est (per propositionem 9 hujus) quatenus Deus affectus consideratur alterius rei idea quæ (per propositionem 7 hujus) ipso corpore externo prior est natura. Quare corporis externi adæquata cognitio in Deo non est quatenus ideam affectionis humani corporis habet sive idea affectionis corporis humani adæquatam corporis externi cognitionem non involvit. Q.E.D.

Het denkbeelt van yder aandoening van 't menschelijk lighaam sluit geen evenmatige kennis van 't uitterlijk lighaam in.

Betoging.--Wy hebben getoont.(bezie de zestiende Voorstelling van dit deel) dat het denkbeelt van enige aandoening van 't menschelijk lighaam de natuur van 't uitterlijk lighaam zo verre insluit, als het uitterlijk lighaam zelf het menschelijk lighaam op enige zekere wijze bepaalt. Maar voor zo veel het uitterlijk lighaam een ondeelig is, 't welk niet tot het menschelijk lighaam betrokken word, voor zo veel is des zelfs denkbeelt, of kennis in God; te weten, voor zo veel God (volgens de negende Voorstelling in dit deel) aan---gemerkt word met het denkbeelt van enige andere zaak aangedaan, 't welk, (volgens de zevende Voorstelling van dit deel) naar d' ordening der natuur, eerder is, dan 't uitterlijk lighaam zelf. Dieshalven, d' evenmatige kennis van 't uitterlijk lighaam is niet in God, voor zo veel hy het denkbeelt der aandoening van 't menschelijk lighaam heeft: of, het denkbeelt van d' aandoening van 't menschelijk lighaam sluit geen evenmatige kennis van 't uitterlijk lighaam in; gelijk te betogen stond.

The idea of each modification of the human body does not involve an adequate knowledge of the external body.

Proof.--We have shown that the idea of a modification of the human body involves the nature of an external body, in so far as that external body conditions the human body in a given manner. But, in so far as the external body is an individual, which has no reference to the human body, the knowledge or idea thereof is in God (II. ix.), in so far as God is regarded as affected by the idea of a further thing, which (II. vii.) is naturally prior to the said external body. Wherefore an adequate knowledge of the external body is not in God, in so far as he has the idea of the modification of the human body; in other words, the idea of the modification of the human body does not involve an adequate knowledge of the external body. Q.E.D.
Elements in Which 2P25 is Used
  1. 2P25  2p26cd
  2. 2P25d  2p27d
  3. 2P25  2p28d
  4. 2P25  2p29c
  5. 2P25  2p38d