Individual Elements

←2P21
2P23→

2P22

Elements Used in 2P22
  1. 2p20d  2P22d
  2. 2p12  2P22d
  3. 2p11c  2P22d
  4. 2p21  2P22d

Mens humana non tantum corporis affectiones sed etiam harum affectionum ideas percipit.

DEMONSTRATIO: Affectionum idearum ideæ in Deo eodem modo sequuntur et ad Deum eodem modo referuntur ac ipsæ affectionum ideæ; quod eodem modo demonstratur ac propositio 20 hujus. At ideæ affectionum corporis in mente humana sunt (per propositionem 12 hujus) hoc est (per corollarium propositionis 11 hujus) in Deo quatenus humanæ mentis essentiam constituit; ergo harum idearum ideæ in Deo erunt quatenus humanæ mentis cognitionem sive ideam habet hoc est (per propositionem 21 hujus) in ipsa mente humana quæ propterea non tantum corporis affectiones sed earum etiam ideas percipit. Q.E.D.

De menschelijke ziel begrijpt niet alleenlijk d' aandoeningen des lighaams, maar ook de denkbeelden dezer aandoeningen.

Betoging.--De denkbeelden van de denkbeelden der aandoeningen volgen in God op de zelfde wijze, en worden tot hem op de zelfde wijze betrokken, als de denkbeelden der aandoeningen zelven: 't welk op de zelfde wijze, als de twintigste Voorstelling van dit deel, betoogt word: Maar de denkbeelden der aandoeningen van 't lighaam zijn (volgens de twaalfde Voorstelling) in de menschelijke ziel; dat is (volgens de Toegift van d' elfde Voorstelling in dit deel) in God, voor zo veel hy de wezentheit van de menschelijke ziel stelt: Dieshalven, de denkbeelden dezer denkbeelden zullen in God zijn,--voor zo veel hy de kennis, of het denkbeelt van de menschelijke ziel heeft; dat is (volgens d' eenëntwintigste Voorstelling van dit deel) in de menschelijke ziel zelve, die dieshalven niet alleenlijk d' aandoeningen des lighaams, maar ook de denkbeelden der aandoeningen begrijpt: gelijk te betogen stond.

The human mind perceives not only the modifications of the body, but also the ideas of such modifications.

Proof.--The ideas of the ideas of modifications follow in God in the same manner, and are referred to God in the same manner, as the ideas of the said modifications. This is proved in the same way as II. xx. But the ideas of the modifications of the body are in the human mind (II. xii.), that is, in God, in so far as he constitutes the essence of the human mind; therefore the ideas of these ideas will be in God, in so far as he has the knowledge or idea of the human mind, that is (II. xxi.), they will be in the human mind itself, which therefore perceives not only the modifications of the body, but also the ideas of such modifications. Q.E.D.
Elements in Which 2P22 is Used
  1. 2P22  2p23d
  2. 2P22  2p47d
  3. 2P22  4p8d