Individual Elements

←2P14
2P16→

2P15

Elements Used in 2P15
  1. 2p13  2P15d
  2. 2psiii  2P15d
  3. 2p8c  2P15d
  4. 2p7  2P15d

Idea quæ esse formale humanæ mentis constituit non est simplex sed ex plurimis ideis composita.

DEMONSTRATIO: Idea quæ esse formale humanæ mentis constituit, est idea corporis (per propositionem 13 hujus) quod (per postulatum 1) ex plurimis valde compositis individuis componitur. At cujuscunque individui corpus componentis datur necessario (per corollarium propositionis 8 hujus) in Deo idea; ergo (per propositionem 7 hujus) idea corporis humani ex plurimis hisce partium componentium ideis est composita. Q.E.D.

Het denkbeelt, 't welk het vormelijk wezen van de menschelijke ziel stelt, is niet enkel, maar uit veel denkbeelden te zamen gezet.

Betoging.--Het denkbeelt, 't welk het vormelijk wezen van de menschelijke ziel stelt, is een denkbeelt van 't lighaam, (volgens de dartiende Voorstelling van dit deel) dat (volgens d' eerste Verëissching) uit veel ondeeligen, mede uit veel andere ondeeligen bestaande, te zamen gezet is: Maar van yder ondeelig, het lighaam te zamenzettende, moet nootzakelijk (volgens de Toegift van de darde Voorstelling in dit deel) een denkbeelt in God wezen: Dieshalven, (Volgens de zevende Voorstelling van dit deel )het denkbeelt van 't menschelijk lighaam is van alle deze denkbeelden der delen, die 't lighaam te zamen zetten, te zamen gezet; gelijk te betogen stond.

The idea, which constitutes the actual being of the human mind, is not simple, but compounded of a great number of ideas.

Proof.--The idea constituting the actual being of the human mind is the idea of the body (II. xiii.), which (Post. i.) is composed of a great number of complex individual parts. But there is necessarily in God the idea of each individual part whereof the body is composed (II. viii. Coroll.); therefore (II. vii.), the idea of the human body is composed of these numerous ideas of its component parts. Q.E.D.
Elements in Which 2P15 is Used
  1. 2P15  3p3d