Individual Elements

←2PSVI
2P15→

2P14

Elements Used in 2P14
  1. 2psiii  2P14d
  2. 2psvi  2P14d
  3. 2p12  2P14d

Mens humana apta est ad plurima percipiendum et eo aptior quo ejus corpus pluribus modis disponi potest.

DEMONSTRATIO: Corpus enim humanum (per postulata 3 et 6) plurimis modis a corporibus externis afficitur disponiturque ad corpora externa plurimis modis afficiendum. At omnia quæ in corpore humano contingunt (per propositionem 12 hujus) mens humana percipere debet; est ergo mens humana apta ad plurima percipiendum et eo aptior etc. Q.E.D.

De menschelijke ziel is bequaam om zeer veel dingen te begrijpen; en zo veel te bequamer, als haar lighaam op meer wijzen geschikt of aangedaan kan worden.

Betoging.--Want het menschelijk lighaam word (volgens de darde en zeste Verëissching) op zeer veel wijzen van d' uitterlijke lighamen aangedaan, en geschikt om d'uitterlijke lighamen op zeer veel wijzen aan te doen. Maar de menschelijke ziel moet alle de dingen, die in 't menschelijk lighaam gebeuren, (volgens de twaalfde Voorstelling van dit deel) begrijpen: zo is dan de menschelijke ziel bequaam om veel dingen te begrijpen, en zo veel te bequamer, als het menschelijk lighaam bequamer is; gelijk voorgestelt wierd.

The human mind is capable of perceiving a great number of things, and is so in proportion as its body is capable of receiving a great number of impressions.

The human body (by Post. iii. and vi.) is affected in very many ways by external bodies, and is capable in very many ways of affecting external bodies. But (II. xii.) the human mind must perceive all that takes place in the human body; the human mind is, therefore, capable of perceiving a great number of things, and is so in proportion, &c. Q.E.D.
Elements in Which 2P14 is Used
  1. 2P14  3p11d
  2. 2P14  4p38d