Individual Elements

←2L5
2L7→

2L6

Elements Used in 2L6
  1. 2d  2L6d

Si corpora quædam individuum componentia motum quem versus unam partem habent, aliam versus flectere cogantur at ita ut motus suos continuare possint atque invicem eadem qua antea ratione communicare, retinebit itidem individuum suam naturam absque ulla formæ mutatione.

DEMONSTRATIO: Per se patet. Id enim omne retinere supponitur quod in ejusdem definitione formam ipsius constituere diximus.

Indien enige lighamen, die een ondeelig te zamen zetten, gedwongen woorden de beweging, die zy naar d' een zijde hadden, naar een ander te keren, doch in dier voegen, dat zy in hun voorgaande beweging konnen volharden, en de zelfde, gelijk te voren, aan malkander meêdeelen, zo zal desgelijks het ondeelig, zonder enige verändering van vorm, zijn natuur behouden.

Betoging.--Dit blijkt door zich: want men onderstelt dat het al 't geen behoud, 't welk, gelijk wy gezegt hebben, in des zelfs Bepaling zijn vorm stelt. Bezie de Bepaling voor 't vierde Voorbewijs.

If certain bodies composing an individual be compelled to change the motion, which they have in one direction, for motion in another direction, but in such a manner, that they be able to continue their motions and their mutual communication in the same relations as before, the individual will retain its own nature without any change of its actuality.

Proof.--This proposition is self--evident, for the individual is supposed to retain all that, which, in its definition, we spoke of as its actual being.
Elements in Which 2L6 is Used

N/A