Individual Elements

←2L4
2L6→

2L5

Elements Used in 2L5
  1. 2l1  2L5d

Si partes individuum componentes majores minoresve evadant, ea tamen proportione ut omnes eandem ut antea ad invicem motus et quietis rationem servent, retinebit itidem individuum suam naturam ut antea absque ulla formæ mutatione.

DEMONSTRATIO: Hujus eadem est ac præcedentis lemmatis.

Indien de delen, die een ondeelig te zamen zetten, groter of kleinder worden, en echter volgens die evenredigheit, dat zy alle, gelijk te voren, de zelfde reden van beweging en rust tot malkander behouden, zo zal desgelijks het ondeelig--zijn natuur, gelijk te voren, zonder enige verändering van vorm, behouden.

Betoging.--De betoging hier af is de zelfde, als die van 't voorgaand Voorbewijs.

If the parts composing an individual become greater or less, but in such proportion, that they all preserve the same mutual relations of motion and rest, the individual will still preserve its original nature, and its actuality will not be changed.

Proof.--The same as for the last Lemma.
Elements in Which 2L5 is Used
  1. 2L5l  3psi