Individual Elements

←2A2′
2L2→

2L1

Elements Used in 2L1
  1. 1p5  2L1d
  2. 1p8  2L1d
  3. 1p15s  2L1d

Corpora ratione motus et quietis, celeritatis et tarditatis et non ratione substantiæ ab invicem distinguuntur.

DEMONSTRATIO: Primam partem hujus per se notam suppono. At quod ratione substantiæ non distinguantur corpora, patet tam ex propositione 5 quam 8 partis I sed clarius ex iis quæ in scholio propositionis 15 partis I dicta sunt.

De lighamen worden, ten opzicht van beweging en rust, van gezwintheit en traagheit, en niet ten opzicht van zelfstandigheit, van malkander onderscheiden.

Betoging.--Ik onderstel het eerste deel hier af, als door zich bekent. Maar dat de lighamen, ten opzicht van zelfstandigheit, niet onderscheiden worden, dit blijkt zo wel uit de vijfde, als uit d'achtste Voorstelling van 't eerste deel, en noch klarelijker uit de dingen, die wy in 't Byvoegsel van de vijftiende Voorstelling in 't eerste deel gezegt hebben.

Bodies are distinguished from one another in respect of motion and rest, quickness and slowness, and not in respect of substance.

Proof.--The first part of this proposition is, I take it, self--evident. That bodies are not distinguished in respect of substance, is plain both from I. v. and I. viii. It is brought out still more clearly from I. xv, note.
Elements in Which 2L1 is Used
  1. 2L1  2l3d
  2. 2L1  2l4d
  3. 2L1  2l5d