Individual Elements

←2D4
2D6→

2D5

Elements Used in 2D5

N/A

Duratio est indefinita existendi continuatio.

EXPLICATIO: Dico indefinitam quia per ipsam rei existentis naturam determinari nequaquam potest neque etiam a causa efficiente quæ scilicet rei existentiam necessario ponit, non autem tollit.

De during is een onbepaalde volharding van wezentlijk te zijn.

Verklaring.--Ik zeg onbepaalt, om dat zy geensins door de natuur van de wezentlijke zaak zelve bepaalt kan worden, noch ook door de werkende oorzaak, die nootzakelijk de wezentlijkheit van de zaak stelt, en niet wechneemt.

Duration is the indefinite continuance of existing.

Explanation.--I say indefinite, because it cannot be determined through the existence itself of the existing thing, or by its efficient cause, which necessarily gives the existence of the thing, but does not take it away.
Elements in Which 2D5 is Used

N/A