Individual Elements

←2D3
2D5→

2D4

Elements Used in 2D4

N/A

Per ideam adæquatam intelligo ideam quæ quatenus in se sine relatione ad objectum consideratur, omnes veræ ideæ proprietates sive denominationes intrinsecas habet.

EXPLICATIO: Dico intrinsecas ut illam secludam quæ extrinseca est nempe convenientiam ideæ cum suo ideato.

By evenmatig denkbeelt versta ik dat denkbeelt, 't welk, voor zo veel het in zich, zonder betrekking tot het voorwerp, aangemerkt word, alle d' eigenschappen van een waar denkbeelt, of d' innerlijke benamingen heeft.

Verklaring.--Ik zeg innerlijke Benamingen, om de genen, die uitterlijk zijn, uit te sluiten; te weten d' overëenkoming van het denkbeelt met zijn gedenkbeelde.

By an adequate idea, I mean an idea which, in so far as it is considered in itself, without relation to the object, has all the properties or intrinsic marks of a true idea.

Explanation.--I say intrinsic, in order to exclude that mark which is extrinsic, namely, the agreement between the idea and its object (ideatum).
Elements in Which 2D4 is Used
  1. 2D4  4p62d
  2. 2D4  5p17d