Individual Elements

←2D1
2D3→

2D2

Elements Used in 2D2

N/A

Ad essentiam alicujus rei id pertinere dico quo dato res necessario ponitur et quo sublato res necessario tollitur; vel id sine quo res et vice versa id quod sine re nec esse nec concipi potest.

Ik zeg dat tot de wezentheit van enig ding dit behoort, 't welk, gestelt zijnde, ook de zaak nootzakelijk stelt, en wech genomen zijnde, nootzakelijk ook de zaak wechneemt; of dit, zonder 't welk, of, als men 't omkeert, 't welk zonder de zaak, niet kan zijn, noch bevat worden.

I consider as belonging to the essence of a thing that, which being given, the thing is necessarily given also, and, which being removed, the thing is necessarily removed also; in other words, that without which the thing, and which itself without the thing, can neither be nor be conceived.

Elements in Which 2D2 is Used
  1. 2D2  2p10d
  2. 2D2  2p37d
  3. 2D2  2p49d