Individual Elements

←1P36
2D2→

2D1

Elements Used in 2D1
  1. 1p25c  2D1

Per corpus intelligo modum qui Dei essentiam quatenus ut res extensa consideratur, certo et determinato modo exprimit; vide corollarium propositionis 25 partis I.

By lighaam versta ik de wijze, die Gods wezentheit, voor zo veel zy als een uitgestrekte zaak bevat word, op een zekere en bepaalde wijze uitdrukt. (Bezie de Toegift van de vijfëntwintigste Voorstelling in 't eerste deel.)

By body I mean a mode which expresses in a certain determinate manner the essence of God, in so far as he is considered as an extended thing. (See Pt. i., Prop. xxv., Coroll.)

Elements in Which 2D1 is Used
  1. 2D1  2l2d
  2. 2D1  2l3d
  3. 2D1  3p2d