Individual Elements

←2A3″
2L4→

2D

Elements Used in 2D

N/A

Cum corpora aliquot ejusdem aut diversæ magnitudinis a reliquis ita cœrcentur ut invicem incumbant vel si eodem aut diversis celeritatis gradibus moventur ut motus suos invicem certa quadam ratione communicent, illa corpora invicem unita dicemus et omnia simul unum corpus sive individuum componere quod a reliquis per hanc corporum unionem distinguitur.

Als enige lighamen van verscheide, of van de zelfde grootheit in dier voegen van anderen geparst en gedwongen worden, dat zy op malkander leggen, of indien zy met de zelfde, of met verscheide trappen van gezwintheit bewogen worden, dat zy hun beweging op zekere wijze aan malkander mededelen, zo zullen wy zeggen dat die lighamen te zamen verënigt zijn, en alle te zamen een enig lighaam, of ondeelig maken, 't welk, door deze verëeniging der lighamen, van d' anderen onderscheiden word.

When any given bodies of the same or different magnitude are compelled by other bodies to remain in contact, or if they be moved at the same or different rates of speed, so that their mutual movements should preserve among themselves a certain fixed relation, we say that such bodies are in union, and that together they compose one body or individual, which is distinguished from other bodies by the fact of this union.

Elements in Which 2D is Used
  1. 2D  2l6d
  2. 2D  2l7d
  3. 2D  2p24d
  4. 2D  4p39d