Individual Elements

←2A4
2P1→

2A5

Elements Used in 2A5

N/A

Nullas res singulares præter corpora et cogitandi modos sentimus nec percipimus. Postulata vide post 13 propositionem.

Wy gevoelen en bemerken geen bezondere dingen, of niets van de genatuurde natuur, dan lighamen, en wijzen van denken.--De Verëisschingen staan even voor de veertiende Voorstelling van dit deel.

We feel and perceive no particular things, save bodies and modes of thought.

Elements in Which 2A5 is Used
  1. 2A5  2p13d