Individual Elements

←2A2″
2D→

2A3″

Elements Used in 2A3″

N/A

Quo partes individui vel corporis compositi secundum majores vel minores superficies sibi invicem incumbunt, eo difficilius vel facilius cogi possunt ut situm suum mutent et consequenter eo difficilius vel facilius effici potest ut ipsum individuum aliam figuram induat. Atque hinc corpora quorum partes secundum magnas superficies invicem incumbunt, dura, quorum autem partes secundum parvas, mollia et quorum denique partes inter se moventur, fluida vocabo.

Hoe de delen van 't ondeelig, of van 't zamengezet lighaam, naar groter of kleinder vlakten op malkander rusten, hoe zy zwarelijker, of lichtelijker gedwongen konnen worden tot hun stant te veranderen: en by gevolg zal ook zwarelijker of lichtelijker gemaakt konnen worden dat het ondeelig zelf een andere gestalte aandoet. En dieshalven zullen wy voortäan de lighamen, welker delen volgens grote vlakten, op malkander leggen, of rusten, hard, en de genen, welker delen volgens kleine vlakten op malkander rusten, zacht, en eindelijk de genen, welker delen zich onder malkander bewegen, vloedig noemen.

In proportion as the parts of an individual, or a compound body, are in contact over a greater or less superficies, they will with greater or less difficulty admit of being moved from their position; consequently the individual will, with greater or less difficulty, be brought to assume another form. Those bodies, whose parts are in contact over large superficies, are called hard; those, whose parts are in contact over small superficies, are called soft; those, whose parts are in motion among one another, are called fluid.

Elements in Which 2A3″ is Used

N/A