Individual Elements

←2A2
2A4→

2A3

Elements Used in 2A3

N/A

Modi cogitandi ut amor, cupiditas vel quicunque nomine affectus animi insigniuntur, non dantur nisi in eodem individuo detur idea rei amatæ, desideratæ etc. At idea dari potest quamvis nullus alius detur cogitandi modus.

Daar zijn geen wijzen van te denken, gelijk liefde. begeerte, en alle de genen, die met de naam van lijdinger aangewezen worden, 't en zy in het zelfde ondeelige, of in de zelfde mensch het denkbeelt van de beminde, en begeerde zaak is, enz. Maar het denkbeelt kan 'er zijn, hoewel 'er geen andere wijze van denken was.

Modes of thinking, such as love, desire, or any other of the passions, do not take place, unless there be in the same individual an idea of the thing loved, desired, &c. But the idea can exist without the presence of any other mode of thinking.

Elements in Which 2A3 is Used
  1. 2A3  2p11d
  2. 2A3  2p49d