Individual Elements

←2D7
2A2→

2A1

Elements Used in 2A1

N/A

Hominis essentia non involvit necessariam existentiam hoc est ex naturæ ordine tam fieri potest ut hic et ille homo existat quam ut non existat.

De wezentheit van de mensch sluit geen nootzakelijke wezentlijkheit in; dat is, uit d' ordening der natuur--kan zo wel wezen dat deze en die mensch wezentlijk, al dat hy niet wezentlijk is.

The essence of man does not involve necessary existence, that is, it may, in the order of nature, come to pass that this or that man does or does not exist.

Elements in Which 2A1 is Used
  1. 2A1  2p10d
  2. 2A1  2p11d
  3. 2A1  2p30d